Bestyrelse

Forandring er vores mest fundamentale konstant
– og derfor afhænger en virksomheds bæredygtighed også af dets mulighed for at være på forkant med et marked i konstant bevægelse.

I en travl hverdag kan det være en stor hjælp for den daglige ledelse at have en bestyrelse, som kan udstikke en retning at navigere efter og skifte kurs, når der er behov for det.
Det sætter nogle særlige krav til bestyrelsen, hvis opgave det er at varetage virksomhedens interesser og derfor også sidder med det overordnede ansvar for virksomhedens værdiskabelse. Manglende prioritering af udarbejdelse og løbende evaluering af strategi ses ofte som den overvejende faktor, når virksomheder stagnerer eller mister relevans på markedet.  En bestyrelse kan være med til at sikre et vedvarende fokus på den strategiske udvikling af virksomheden samtidig med, at bestyrelsen også har til opgave at sikre sig, at virksomhedens strategi rent faktisk implementeres – altså at alle virksomhedens aktiviteter følger den lagte strategi

Efter mange år i dansk erhvervsliv og førstehåndserfaring med bestyrelsesarbejde lægger vi vægt på følgende, når vi rådgiver og arbejder inden for bestyrelser

  • at bestyrelsen er både aktiv og værdiskabende
  • at bestyrelsen løbende strategiudvikler og følger op på, om der handles efter den lagte strategi
  • at bestyrelsen besidder en faglig og personlig diversitet, der både repræsenterer et dybdegående kendskab til det marked, virksomheden opererer på og et overordnet kendskab til virksomhedsledelse og konkurrencedygtighed generelt
  • at bestyrelsen er funderet i kompetencer og udgør en kompetencemæssig tilføjelse til virksomheden
  • at bestyrelsen kan fungere som en aktiv sparringspartner for den daglige ledelse og sikre, at ledelsen er rigtig sammensat i forhold til virksomhedens udfordringer og fortsatte vækst

Vi beskæftiger os overordnet med tre retninger inden for udvikling og styrkelse af bestyrelsesarbejde; sammensætning af og rekruttering til bestyrelse, udvikling og styrkelse af nuværende bestyrelse samt mulighed for indtrædelse i bestyrelse.   

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at styrke din virksomhed gennem bestyrelsesudvikling