Coaching

Ønsker du sparring på hvad næste skridt i din karriere skal være eller hjælp til at skabe overblik privat og på arbejde, så tilbyder jeg motiverende coaching med på fokus på at skabe positive forandringsprocesser, der sætter dit liv i bevægelse.
Jeg tilbyder

både personlig coaching og coaching af teams. Jeg tilstræber at skabe et trygt og positivt miljø, når jeg coacher. Af og til kan der også være tale om sparring, hvor jeg decideret kommer med anbefalinger eller andet som kan hjælpe den enkelte. Min tilgang er nok lidt utraditionel. Jeg bruger ofte hele rummet til at hjælpe folk med at få set på deres situation og dermed skabe indsigt i deres egen adfærd, og hvordan de kan ændre den, når der er behov for det.

 

Udgangspunktet er

at alle mennesker har forskellige forudsætninger, og at vi har alle noget, vi kan bidrage med.
Af og til kan vi komme i en situation, hvor vi har svært ved at se vores egne evner samt hvor og hvordan vi kan gøre gavn. Den fornemmelse er ubehagelig, og alle kender den. Derfor er det utrolig vigtigt for mig at give den enkelte de værktøjer, som vedkommende kan bruge til at udvikle sit unikke potentiale.

 

Jeg motiveres af

at se, hvordan det uudnyttede potentiale kommer frem, når jeg arbejder med den enkelte. Ofte oplever jeg, at den enkelte slet ikke er klar over hvor meget styrke, vedkommende har, og hvor vedkommende kan hente endnu mere fra.

 

Andre har oplevet

Produktionslederuddannelsen var perfekt skruet sammen for mig som mellemleder i en mindre produktionsvirksomhed.
Det var sjovt og spændende at møde andre med samme ansvarsområder som jeg. Vi havde utrolig meget til fælles og kunne spejle os i hinanden.
Der opstod hurtigt en fortrolighed og respekt mellem os kursister, som var medvirkende til at jeg glædede mig til hvert modul.
Undervisningen var en veltilrettelagt blanding af praktiske øvelser og interessant teori. Movators Henrik og Arent er et par herlige gutter som har passionen for deres arbejde med hver dag.
Der er ingen tvivl om at jeg er startet på en rejse i personlig udvikling og forbedret ledelse.
 
Karen Lotte Bech, Produktionsleder, Staalservice

“Henrik var min underviser på projekt globale vækstkompetencer (GVK) og har under og efter givet mig coaching. Jeg oplevede Henrik som en meget kompetent, erfaren og inddragende underviser. Og de to coaching sessions med ham har givet mig rigtig meget selvindsigt og nogle greb til at se tingene fra en anden synsvinkel”.

Lene Rechnagel, Bispesekretær – Fyns Stift

Jeg har haft fornøjelsen af Henrik Huus som konsulent på et projekt Vækst via Ledelse for hele ledergruppen i DanBlumen A/S. Henrik’s evne til at lege visdom ind i vores ledergruppe bestående af meget forskellige personligheder var formidabel, og jeg har efterfølgende set effekten af Henrik’s arbejde med os i vort daglige virke. Sideløbende har jeg benyttet Henrik til personlig coaching med meget stort udbytte. Henrik har formået med leg og indføling at tegne et præcist billede af min lederprofil og de udfordringer, jeg har, og han har udstyret mig med redskaber til at bryde uhensigtsmæssige vaner til stor glæde for mig personligt såvel som i min egenskab af leder.

Mari-Ann Lydal Knudsen, Regnskabschef DanBlumen A/S