Lederudvikling

Styrk dit lederskab

Individuel lederudvikling er et fleksibelt program, som tilpasses dine ønsker om udvikling.

Vi giver dig feedback på dine kompetencer og støtter op omkring de udfordringer, du som leder oplever. I tæt samarbejde med dig danner vi os overblik over de individuelle arbejdsområder, du som leder har ansvar for. Sammen identificerer vi de største udfordringer inden for dit ledelsesområde og udarbejder herefter en handlingsplan. Som redskab hertil anvender vi blandt andet Personprofiler, der kan hjælpe dig som leder med at se dit udviklingspotentialet og blive klogere på din ledelsesstil.

Vi planlægger din lederudvikling i samarbejde med dig og din kalender og ud fra de udfordringer, du oplever.

Du får
  • personlig coaching
  • sparring og feedback på din ledelsesstil
  • øget gennemslagskraft i din ledelse og dermed et større overskud i det daglige
  • et klart billede af egne kompetencer og udviklingspunkter
  • større indsigt i din egen ledelsesstil- og profil
  • større forståelse for dine medarbejderes styrker og udviklingspotentiale
  • overblik over virksomhedens styrker og fremtidige muligheder

Du kan vælge forskellige udviklingspakker ud fra dine behov. Kontakt os for mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle dig som leder