Lederudvikling

Movator tilbyder individuel lederudvikling eller udvikling af lederteams, hvor vi støtter op omkring de udfordringer, man ser. Vi danner os overblik over de individuelle arbejdsområder, og vi identificerer de største udfordringer i samspillet med lederen og/eller lederteamet.

Vi arbejder tæt sammen med den enkelte leder via samtaler, sparring og feedback. Vi er i øjenhøjde og skaber tilliden til at udvikle og afprøve nye kompetencer. Person- og teamprofiler er et af vores redskaber til at belyse udfordringerne og udviklingspotentialet for den enkelte, såvel som for ledelsesteamet.

Individuel lederudvikling

Individuel ledelsesudvikling er et fleksibelt program, som tilpasses dine ønsker om udvikling.
Du får indsigt i egne ledelses- og udviklingspunkters styrke. Vi giver dig feedback på dine kompetencer.
Du vil opnå personlig udvikling og øget gennemslagskraft i din ledelse, og dermed et større overskud i det daglige.

Vi planlægger programmet i samarbejde med dig og din kalender over en periode på ca. 3 til 6 mdr. Seancerne vil typisk foregå i din egen virksomhed, men kan også foregå hos os.

Kontakt os gerne for at høre mere.

 

Kontakt os