Personprofil

Få udarbejdet en personprofil og opnå klarhed over dine særlige styrker

Med en personprofil opnår du en klar forståelse for dine egne styrker og udviklingsområder, og du kan anvende viden om din profil til at styrke din performance og effektivitet.

Samtidig får du med en personprofil forståelse for andre menneskers profiler, hvilket giver dig en personlig indsigt i andre menneskers måde at handle på, så du kan vende forskelle til fordele i dit møde og samarbejde med andre. Det vil mindske din risiko for konflikter og samarbejdsproblemer samtidig med, at du vil opleve, at din nye viden styrker dine relationer både professionelt og privat.

Du opnår
  • øget bevidsthed om egne styrker og udfordringer
  • bedre forståelse for din måde at handle og reagere på
  • større forståelse for andres måde at handle og reagere på
  • en styrkelse af dine kommunikative kompetencer
  • en styrkelse af dine evner til at håndtere konflikter og modstand generelt
  • bedre samarbejdsevner

Til udarbejdelsen af din personlighedsprofil anvender vi forskellige profilværktøjer såsom e-stimate og Extended DISC som en generator til selvforståelse og selvindsigt. Vi ser værktøjerne som et dialogværktøj, der hjælper dig til at skabe overblik og forståelse for den helhed, du indgår i.

Vi anvender også vores viden inden for personprofiler som et rekrutteringsværktøj, se mere under Rekruttering 

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed i gang med personprofiler.