Medarbejderteam

Få boost´et dit medarbejderteams performance

Vi er alle forskellige, og medbringer alle personlige vaner, præferencer og måder at samarbejde på, når vi indgår i et medarbejderteam. Det kan til tider give udfordringer for arbejdspladsen, men grundlæggende er diversitet en stor styrke for en virksomhed. Vi ligger alle inde med vaner, som vi med fordel kan nedtone, og vi har også alle sammen handlemønstre, særlige optiker eller specifik viden, der kan bidrage til at styrke det medarbejderteam, som vi indgår i.
Med mange års erfaring inden for relationsarbejde, teamoptimering og teamledelse kan vi tilbyde jer de rette værktøjer til at udvikle jeres team og opnå en større forståelse for jeres indbyrdes forskelligheder og særlige styrker. I vores arbejde med teamudvikling anvender vi blandt andet person- og teamprofiler, forskellige redskaber, der har til formål at tydeliggøre jeres vante arbejdsgange, aktiv leg samt coaching af individuelle eller som team.


I opnår

  • mere viden om hvordan jeres teamprofil ser ud
  • større indsigt i jeres teams styrker og potentialer  
  • en tydeligere rollefordeling i teamet
  • bedre udnyttelse af jeres forskellige kompetencer
  • nye redskaber til at omsætte uenigheder i teamet til nytænkning og innovation  

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at styrke jeres teamperformance, så I sammen opnår mere, end hvad den enkelte selv kan.