Bestyrelse

Forandring er vores mest fundamentale konstant

- og derfor afhænger en virksomheds bæredygtighed også i dets mulighed for at være på forkant med et marked i konstant bevægelse.

I en travl hverdag kan det være en stor hjælp for den daglige ledelse at have en bestyrelse, som kan udstikke en retning at navigere efter og skifte kurs, når der er behov for det.

Det sætter nogle særlige krav til bestyrelsen, hvis opgave det er at varetage virksomhedens interesser og derfor også sidder med det overordnede ansvar for virksomhedens værdiskabelse. Manglende prioritering af udarbejdelse og løbende evaluering af strategi ses ofte som den overvejende faktor, når virksomheder stagnerer eller mister relevans på markedet.  En bestyrelse kan være med til at sikre et vedvarende fokus på den strategiske udvikling af virksomheden samtidig med, at bestyrelsen også har til opgave at sikre sig, at virksomhedens strategi rent faktisk implementeres - altså at alle virksomhedens aktiviteter følger den lagte strategi.