Vi følger din kandidat hele vejen

REKRUTTERINGSPROCES

Vi har stor erfaring med at finde den rette person, hvad enten det drejer sig om en leder eller specialist. Vores kandidater kommer igennem en professionel rekrutteringsproces, hvor vi med afsæt i din virksomheds behov og unikke kultur finder frem til en kandidat, der kan matche det, I mangler.
Vi tilbyder følgende ydelser i vores rekrutteringsproces:

 

 

Jobanalyse

Kandidatanalyse

 

Udvælgelse

Onboarding

Det kan være både tidskrævende og ressourcefuldt at finde den helt rette medarbejder, når din virksomhed skal have tilført nye kompetencer, erstattet en tidligere nøglemedarbejder eller ønsker at blivt ledt mod nye territorier. Gennem vores eget brede netværk, effektive search-processer og målrettet annoncering finder vi frem til den helt rigtige medarbejder til din virksomhed. Vi har et bredt netværk af mulige kandidater med vidt forskellige kompetencer og erhvervserfaring at trække på, og efter flere årtier i dansk erhvervsliv har vi et solidt kendskab til det danske og internationale marked, og kan derfor samtidig rådgive om potentielle vækstmuligheder med tilførsel af de rette kompetencer. Med afsæt heri håndterer vi hele rekrutteringsprocessen lige fra udarbejdelse af virksomheds- og stillingsprofil til annoncering, udvælgelse af kandidater, indledende samtaler og frem til den endelige præsentation. I skal derfor ikke skal bruge lang tid på at definere stilling, kompetencer og profil til jeres kommende medarbejder.

Vi sikrer samtidig, at kandidaterne oplever rekrutteringsprocessen som professionel og respektfuld, så jeres virksomhedsbrand styrkes og jeres fremtidige muligheder for at tiltrække kompetent arbejdskraft styrkes. 

REFERENCE

Produktionslederuddannelsen var perfekt skruet sammen for mig som mellemleder i en mindre produktionsvirksomhed.
Det var sjovt og spændende at møde andre med samme ansvarsområder som jeg. Vi havde utrolig meget til fælles og kunne spejle os i hinanden.
Der opstod hurtigt en fortrolighed og respekt mellem os kursister, som var medvirkende til at jeg glædede mig til hvert modul.
Undervisningen var en veltilrettelagt blanding af praktiske øvelser og interessant teori. Movators Henrik og Arent er et par herlige gutter som har passionen for deres arbejde med hver dag.
Der er ingen tvivl om at jeg er startet på en rejse i personlig udvikling og forbedret ledelse.
 
Karen Lotte Bech, Produktionsleder, Staalservice

Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med Henrik Huus om at skabe en meningsfyldt og underholdende aften for Lego´s TR gruppe. Henriks store kreativitet, musikalitet og indlevelsesevne, var direkte årsag til, at alle deltagere gik løftet fra aftenen, på trods af at alle havde haft en lang og udfordrende arbejdsdag. Der var gode evalueringer fra alle deltagere, der inden afslutning på TR-konferencen glædede sig over at se videoen af vores musikalske udfoldelser – der var ikke et øje tørt ;-)…

Alex Haurand, Founder, Frispark

“Henrik var min underviser på projekt globale vækstkompetencer (GVK) og har under og efter givet mig coaching. Jeg oplevede Henrik som en meget kompetent, erfaren og inddragende underviser. Og de to coaching sessions med ham har givet mig rigtig meget selvindsigt og nogle greb til at se tingene fra en anden synsvinkel”.

Lene Rechnagel, Bispesekretær – Fyns Stift

“Vores opgave var at uddanne de kommende bestyrelsesmedlemmer fra alle klubber i Rotaract Danmark. Henrik fik med leg og et indgående kendskab til kommunikation og mennesker klædt dem på til det kommende år. Han kunne med store fleksibilitet og indsigt tilpasse indholdet til vores behov og de kommende arbejdsopgaver”.

Jens Christian S. Pedersen, Senior Software Architect, Danske Bank

Jeg har haft fornøjelsen af Henrik Huus som konsulent på et projekt Vækst via Ledelse for hele ledergruppen i DanBlumen A/S. Henrik’s evne til at lege visdom ind i vores ledergruppe bestående af meget forskellige personligheder var formidabel, og jeg har efterfølgende set effekten af Henrik’s arbejde med os i vort daglige virke. Sideløbende har jeg benyttet Henrik til personlig coaching med meget stort udbytte. Henrik har formået med leg og indføling at tegne et præcist billede af min lederprofil og de udfordringer, jeg har, og han har udstyret mig med redskaber til at bryde uhensigtsmæssige vaner til stor glæde for mig personligt såvel som i min egenskab af leder.

Mari-Ann Lydal Knudsen, Regnskabschef DanBlumen A/S