Strategi

... er det din virksomhed gør

I tæt samarbejde med dig og din virksomhed hjælper vi jer med at sætte handling bag jeres visioner, så jeres strategi bliver styrende for jeres aktiviteter, og ikke blot bliver i teorien. Det er en gængs betragtning, at det kræver en aktiv modspiller at holde spillet i gang, og det samme gælder for en virksomhed, hvis den fortsat skal udvikle sig og skabe vækst. For at sikre at din virksomhed er konkurrencedygtig, stiller vi op som aktive modspillere og kigger på de muligheder, der ligger i din virksomhed. I tæt samarbejde med dig og virksomhedens ledelse udarbejder vi sammen en strategi for din virksomhed. Vi tilbyder forskellige strategiforløb, der kan vælges hver for sig eller sættes sammen til et længerevarende forløb alt efter behov.

Sammen udvikler vi strategier, der fokuserer på din virksomheds;

Markedsføringsindsats

Samfundsansvar

Konkurrencedygtighed

Reference

“Vores opgave var at uddanne de kommende bestyrelsesmedlemmer fra alle klubber i Rotaract Danmark. Henrik fik med leg og et indgående kendskab til kommunikation og mennesker klædt dem på til det kommende år. Han kunne med store fleksibilitet og indsigt tilpasse indholdet til vores behov og de kommende arbejdsopgaver”.

Jens Christian S. Pedersen, Senior Software Architect, Danske Bank