Udviklingsprojekt

Det er ofte komplekst at udvikle hele organisationen, og der er mange elementer, som skal gå op i en højere enhed. Derfor kan det være godt at få nye øjne udefra på sin virksomhed, som kan være behjælpelig med at skabe overblik og tilføre nye kompetencer. Vi har flere års erfaring med organisationsudvikling og har med baggrund heri designet projektforløb til flere virksomheder med fokus på udvikling af virksomheden. Vi vil også gerne hjælpe dig med at finde den helt rette fremgangsmåde for at udvikle din virksomhed. Vores forløb består af fem faser, men kan tilpasses dit specifikke behov.

Projektforløb

Udviklingen foregår i tæt samarbejde med med dig og den øverste ledelse med fokus på at skabe værdi for alle interessenter. Vores erfaring er, at det tager tid at foretage forandringer. Der skal brydes med gamle vaner og nye skal implementeres. Vi ved også, at tid er en kostbar ressource for virksomheden. For at optimere forløbet, og dermed øge udbyttet, er forløbet opdelt i teori med praktiske øvelser og selvtræning mellem hvert modul, hvor I bruger de værktøjer, I får undervejs. Udviklingsprojektets varighed afhænger af hvilke opgaver, vi skal hjælpe med og forventningsafstemmes før opstart af forløbet
Fase 1 → Møde

Indledende møde af 1-2 timers varighed hvor vi hører om jeres udfordringer, og hvor I ser virksomheden skal bevæge sig hen. Såfremt I ønsker at fortsætte med os går vi videre til næste fase.

Fase 2 → Analyse

I denne fase afdækker vi mere konkret hvilke elementer, der skal indgå i det fremadrettede forløb, og hvordan vi skal gribe det an. Vi udarbejder et oplæg til en udviklingsplan og præsenterer den for den daglige ledelse. Under forløbet justerer vi efter behov og ud fra effekterne af de tiltag, der bliver iværksat.

Fase 3 → Udviklingsplan

Udviklingsplanen tilpasses efter behov og de nærmere detaljer fastlægges, herunder varighed og omfang af udviklingsprojektet. Udviklingsplanen godkendes endeligt af opdragsgiver og de forskellige indsatser kan iværksættes.

Fase 4 → Handling

Ud fra denne udviklingsplan sætter vi de forskellige aktiviteter i gang. Vi holder en tæt dialog med ledelse, og de øvrige medarbejdere, der er involveret i forløbet. Vi følger op på de delmål, der er sat ind i udviklingsplanen og sikrer os, at vi hele tiden bevæger os i den rigtige retning og vedblivende skaber værdi for virksomheden.

Fase 5→ Opfølgning

For at de nye initiativer vedbliver med at være værdiskabende, følger vi op efter nærmere aftalt interval. Vi kvalitetssikrer dermed den investering, virksomheden har lavet både menneskeligt og økonomisk. Det er vores erfaring, at denne opfølgning ofte er en god anledning til at opdage, hvorvidt de implementerede tiltag har den ønskede effekt samt om der skal justeres ud fra de nye tiltag, der er blevet lavet.

Kontakt Arent ↓

 

Kontakt

Andres oplevelse

“Vores opgave var at uddanne de kommende bestyrelsesmedlemmer fra alle klubber i Rotaract Danmark. Henrik fik med leg og et indgående kendskab til kommunikation og mennesker klædt dem på til det kommende år. Han kunne med store fleksibilitet og indsigt tilpasse indholdet til vores behov og de kommende arbejdsopgaver”.

Jens Christian S. Pedersen, Senior Software Architect, Danske Bank