Strategi

Strategi er ikke noget en virksomhed har, men derimod det som virksomheden gør
I tæt samarbejde med dig og din virksomhed hjælper vi jer med at sætte handling bag jeres visioner, så jeres strategi bliver styrende for jeres aktiviteter, og ikke blot bliver i teorien.

Det er en gængs betragtning, at det kræver en aktiv modspiller at holde spillet i gang, og det samme gælder for en virksomhed, hvis den fortsat skal udvikle sig og skabe vækst.
For at sikre at din virksomhed er konkurrencedygtig, stiller vi op som aktive modspillere og kigger på de muligheder, der ligger i din virksomhed. I tæt samarbejde med dig og virksomhedens ledelse udarbejder vi sammen en strategi for din virksomhed. Vi tilbyder forskellige strategiforløb, der kan vælges hver for sig eller sættes sammen til et længerevarende forløb alt efter behov.

Overordnet udvikler vi sammen strategier, der fokuserer på virksomhedens;
Markedsføringsindsats, hvor vi

 • fokuserer dine indsatser
 • udvikler en social-mediestrategi
 • udarbejder en contentplan
 • identificerer både oplagte og uopdagede målgrupper samt deres behov

Samfundsansvar (CSR), hvor vi

 • fokuserer sociale eller miljømæssige indsatser, der passer ind i virksomhedens kerneforretning
 • udvikler “blue ocean-strategier”, der har til formål at synliggøre virksomheden samtidig med, at virksomheden løfter et socialt ansvar
 • har fokus på aktiviteter, der både støtter op om det interne medarbejdermiljø og støtter klimamæssige og sociale tiltag
 • ser på aktuelle muligheder for at implementere FN´s 17 verdensmål

Generelle konkurrencedygtighed, hvor vi

 • sammenligner virksomheden med lignede virksomheder med henblik på at tydeliggøre virksomhedens særlige styrker
 • identificerer det interne udviklingspotentiale
 • lægger en plan for vedligeholdelse af relationer til alle virksomhedens interessenter
 • skaber et overblik over, hvor virksomheden kan forbedre sig, og hvor virksomheden skal fokusere sine indsatser.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at lægge den helt rette strategi 

I vores strategiarbejde fokuserer vi på

 • at virksomhedens mål skaber retning for vores strategi  
 • at opnå kendskab til virksomhedens kompetencer og omsætte dem til en strategi for virksomhedens udvikling
 • at medarbejderne forstår virksomhedens strategi og kan handle efter den
 • at de lagte strategier har innovation som pejlemærke, så der skabes vækst og ikke blot en acceptabel stagnation