Lederteam

Styrk jeres lederskab   

Mennesker er forskellige. Hvad der motiverer os, og hvad vi ønsker at opnå er forskelligt. Det er til gengæld ens for os alle, at vi har et særligt og personligt handlemønster, som vi foretrækker at handle ud fra. Vi tilbyder udvikling af lederteams, hvor vi støtter op omkring de udfordringer, I som lederteam oplever. Vi danner os et overblik over jeres individuelle ansvarsområder og identificerer de største udfordringer i samspil med jer, så vi sammen kan lægge en strategi og handlingsplan for jeres lederteam. I vores arbejde anvender vi Person- og teamprofiler, der hjælper os med at finde frem til jeres styrker og udviklingspotentiale som team.

I får

  • viden om jeres særlige teamprofil
  • indsigt i jeres lederteams styrker og potentialer  
  • en tydelig rollefordeling
  • viden om jeres egen og det øvrige teams personprofil
  • kompetencer, der som team sætter jer i stand til at komplimentere, og ikke bremse, hinanden
  • redskaber til at omsætte uenigheder i lederteamet til bedre ledelse

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer som lederteam